Cominvent starter som norsk OpenID-tilbyder

Cominvent kunngjorde denne uken at vi har startet en ny OpenID tilbyder-tjeneste for norske brukere som vil ha en norsk, kort, enkel å huske, livslang OpenID. Nemlig minOpenID.no. Nettstedet tilbyr å registrere en ID under en av to domener myid.no eller minopenid.no, helt gratis. MinOpenID.no tar også sikte på å være et sted for generell